Ενδοδοντία


Θεραπεία νόσων πολφικής αιτιολογίας

Η ενδοδοντία ασχολείται με την παθολογία, την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών.

 

Η επέκταση της τερηδόνας προς το εσωτερικό του δοντιού, στη λεγόμενη «πολφική κοιλότητα», έχει ως επακόλουθο την εγκατάσταση φλεγμονής και τη νέκρωση του πολφού. Η διαδικασία αυτή γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή μέσω ενοχλήσεων, που μπορεί να ξεκινούν από μια ευαισθησία στα θερμικά ερεθίσματα, ενόχληση στη μάσηση και τη σύγκλειση των δοντιών, αλλά κυρίως με πόνο και ευαισθησία του υπευθύνου δοντιού. Για την ανακούφιση  των συμπτωμάτων αυτών, λύση εκλογής είναι η ενδοδοντική θεραπεία, η οποία ουσιαστικά στοχεύει στην απομάκρυνση των μολυσμένων οδοντικών ιστών από τον μυλικό θάλαμο και τους ριζικούς σωλήνες του δοντιού. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με διάνοιξη του δοντιού και επεξεργασία των ριζικών σωλήνων, με σκοπό την αφαίρεση του νοσούντος ή νεκρού πολφικού ιστού και τη διατήρηση του δοντιού στη στοματική κοιλότητα έναντι της εξαγωγής.