Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του οδοντιατρείου: Προληπτική Οδοντιατρική, Γενική Οδοντιατρική, Προσθετική, Νόσοι Περιοδοντίου, Αισθητική Οδοντιατρική, Ενδοδοντολογία, Παιδοδοντία, Προβλήματα Κροταφογναθικής Άρθρωσης